Thông báo

Sinh hoạt học thuật Viện CNSH&MT năm học 2022-2023

  • 14/12/2022
Viện CNSH&MT trân trọng thông báo
 
Sinh hoạt học thuật cấp Viện năm học 2022-2023 

1. Thời gian: 14h00-16h30, 16/12/2022

2. Địa điểm: Phòng học C2, Tòa nhà Viện CNSH&MT

3. Thành phần: Toàn thể GV Viện CNSHMT, khách mời

Kính mời các thành viên quan tâm đến tham dự

Xem Chương trình SHHT tại đây