Thông báo

Sinh hoạt học thuật cấp bộ môn về các hướng nghiên cứu CNSH Thực vật

  • 13/10/2022
Bộ môn Công nghệ Sinh học trân trọng thông báo buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với sự tham gia của khách mời TS. Nguyễn Quốc Thiện hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada chia sẻ 1 số nghiên cứu về hướng CNSH thực vật.
 
Thời gian: 8h ngày 20/10
Địa điểm: phòng họp C2
Báo cáo:
1. TS. Nguyễn Quốc Thiện (khách mời): Các nghiên cứu về CNSH thực vật.
2. ThS. Khúc Thị An: Báo cáo tiến độ đề tài cấp trường "Ứng dụng IoT trong ươm giống cây gừng quế"
 
Kính mời các giảng viên, sinh viên quan tâm tham dự.