Thông báo

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ sinh học Quí 1 năm 2021

  • 20/04/2021

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ sinh học Quí 1/2021

Thời gian: 14h ngày 28/4/2021

Địa điểm: văn phòng Viện CNSH&MT

Danh sách học viên bảo vệ