Search

Các công trình nghiên cứu khoa học

Viện CNSH&MT là Viện nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên về lĩnh vực Công nghệ sinh học và Công nghệ Kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình phát triển, Viện đã thực hiện nhiều dự án quốc tế về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, Nhiên liệu sinh học. Đội ngũ cán bộ và Giảng viên của Viện thực hiện nhiều đề tài, dự án các cấp và chuyển giao công nghệ liên quan đến công nghệ sinh học thực vật và xử lý môi trường

In nội dung

Tổng hợp thông tin nghiên cứu khoa học và hợp tác đối ngoại Viện CNSH&MT

Hoạt động NCKH

In nội dung

Đề tài/Dự án quốc tế

 • Dự án CRRP2019-05MY-Benkendorff: “Understanding the interaction of ocean acidification and marine tourism for sustainable management of coral reefs” do Asian Pacific network tài trợ (2019-2021), TS. Đặng Thuý Bình
 • Innovative and Smart Agriculture (InnSA) Plarform: A Digital Transformation and High Technology Integration for improved Coffee Value Chain and Supply Chain in Vietnam (2022-2025). Dự án được tài trợ bởi quỹ VinIF, chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Văn Duy.
 • Nghiên cứu tạo vắc xin bào tử cho vi khuẩn Helicobacter pylori (2021-2024). Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước, mã số NĐT.79.GB/20, hợp tác với Trường Đại học London, Anh, chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Duy, thư kí: Nguyễn Thị Kim Cúc, CTV: Phạm Thị Minh Hải, Phạm Thị Lan.
 • Dự án NORHED: Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Sri Lanka and Vietnam. Viện CNSH&MT chủ trì 1 hợp phần. TS. Đặng Thúy Bình là NCS sau tiến sĩ, Ths. Nguyễn Thị Hải Thanh là NCS.
 • Dự án PEER 6-435 "Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin”.  NFS and USAID tài trợ . 2017-2020, TS. Đặng Thúy Bình là chủ nhiệm đề tài

Đề tài trong nước

 • “Đánh giá khả năng sử dụng các chủng vi khuẩn phân lập từ bùn ao nuôi tôm để cắt mạch chitosan”, mã số ?, năm 2020-2021,  TS. Nguyễn Công Minh
 • “Thiết kế mô hình axit hóa đại dương và nghiên cứu ảnh hưởng của axit hóa đại dương lên cá khoang cổ A. ocellaris phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học”, mã số TR2020-13-13, năm 2020-2021, TS. Nguyễn Thị Hải Thanh
 • “Nghiên cứu vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột đối với khả năng thích nghi của copepoda nhiệt đới với với sự thay đổi nhiệt độ” mã số TR2020-13-14, năm 2020-2021, thời gian thực hiện 18 tháng: TS. Vũ Đặng Hạ Quyên
 • “Nghiên cứu sử dụng tế bào nấm men bao gói tinh dầu Màng tang (Litsea cubeba định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản”, mã số TR2019-23-05, năm 2019-2020, ThS. Lê Nhã Uyên
 • Nghiên cứu xử lý kỵ khí nước thải thủy sản có hàm lượng ammonia (NH4+) cao bằng hệ vi sinh vật kỵ khí FEAMMOX (2021-2022). Đề tài KHCN cấp Bộ GDĐT, chủ nhiệm: Lê Phương Chung, CTV: Nguyễn Thị Như Thường.
 • Phân lập và định danh Bdellovibrio và các vi khuẩn săn mồi tương tự (BALOs) tấn công vi khuẩn phát sáng từ các nguồn tôm khác nhau trong hệ thống nuôi và tự nhiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2020-2021). Đề tài cấp trường TR2020-13-17, chủ nhiệm: Nguyễn Thị Anh Thư.
 • Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh học của các phân đoạn protein thủy phân từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) (2018-2021). Đề tài Nafosted 106.99-2018.42, CTV: Nguyễn Thị Kim Cúc.
 • Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm phù du ở vùng ven biển Khánh Hòa dựa trên cách tiếp cận phụ thuộc và độc lập nuôi cấy, mã số 106-NN.02-2016.70, 2017-2020, do quỹ Nafosted tài trợ, chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thu Thủy
 • Đánh giá tác động bổ trợ của chitosan trong vaccine bất hoạt phòng bệnh do Vibrio harveyi gây ra ở cá chẽm (2021-2022). Đề tài cấp trường TR2021-13-, chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Cúc.
 • Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (2018-2021). Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa, CTV: TS. Phạm Thị Minh Thu.
 • Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật hỗ trợ xử lý mùi và chất thải ở trại chăn nuôi gia súc (heo thịt) (2021). Đề tài NCKH cấp trường TR2019-13-06, chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Chung.
 • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nấm Cordyceps militaris trên giá thể tổng hợp có bổ sung rong biển (2021). Đề tài cấp Trường TR2019-13-19, chủ nhiệm: Khúc Thị An.
 • Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà (2021). Đề tài cấp Trường TR2019-13-18, chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An.
 • Nghiên cứu sử dụng tế bào nấm men bao gói tinh dầu Màng tang (Lisea cubeba) định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản (2021). Đề tài cấp Trường TR2019-23-05, CTV: Phạm Thị Lan.
 • Ứng dựng chitosan lên qui trình vi nhân giống lan Mokara (2019). Đề tài NCKH cấp Trường TR2018-13-09 (Chủ trì: TS. Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An).
 • Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận (2019). Đề tài Cấp Bộ mã số B2016-TSN-01 (Chủ trì: ThS. Khúc Thị An; CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Phạm Thị Minh Thu).
 • Đánh giá hiệu quả bảo hộ của vaccine bất hoạt trong việc phòng bệnh mù mắt do liên cầu khuẩn gây ra ở cá bớp (Rachycentron canadum) nuôi tại Khánh Hoà (2019). Đề tài cấp Trường mã số TR2017-13-03 (CTV: Nguyễn Thị Kim Cúc).
 • Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử (2018). Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước do Quỹ Nafosted tài trợ, mã số 106-YS.04-2014.40 (Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Duy, CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc).
In nội dung

ĐỀ TÀI DỰ ÁN CÁC CẤP
 

STT

Mã số, tên chương trình,

đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Thời gian

(BĐ-KT)

Cơ quan

chủ trì

 

Dự án quốc tế

 

 

 

1

PEER 2-7: Conservation Genetics for Improved Biodiversity and Resource Management in a Changing Mekong Delta

TS. Đặng Thúy Bình

2013-2015

Trường Đại học Nha Trang

2

PEER 3-100: Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network, PEER

TS. Đặng Thúy Bình

2014-2017

Trường Đại học Cần Thơ

3

EU- Parasite risk assessment with integrated tools in EU fish production value chains

TS. Đặng Thúy Bình

2013-2016

Trường Đại học Nha Trang

4

NORHED - Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Sri Lanka and Vietnam

TS. Đặng Thúy Bình

2014-2019

Trường Đại học Nha Trang

5

Erasmus Plus, EU - Higher education student and staff mobility between Vietnam and Czech Republic

TS. Đặng Thúy Bình

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

 

Đề tài cấp NN/Bộ/Tỉnh

     

6

Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Ths. Nguyễn Thanh Sơn

5/2015
- 5/2017

Sở KHCN Phú Yến

7

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam. Mã số B2015-13-10GEN

TS. Đặng Thúy Bình

1/2015
- 12/2015

Trường Đại học Nha Trang

8

Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử Mã số 106-YS.04-2014.40

TS. Nguyễn Văn Duy

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

9

Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus  alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận - B2016- TSN-01

Ths. Khúc Thị An chủ trì

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

10

Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm phù du ở vùng ven biển Khánh Hòa dựa trên cách tiếp cận phụ thuộc và độc lập nuôi cấy, mã số 106-NN.02-2016.70, 2017-2020, do quỹ Nafosted tài trợ

TS. Phạm Thu Thủy

2016-2017

Trường Đại học Nha Trang

 

Đề tài cấp trường

     

11

Phân lập, tuyển chọn chủng giống nấm men ứng dụng sản xuất đồ uống nước xoài lên men Mã số: TR2015-13-04

Ths. Nguyễn Thanh Hải

5/2015
- 5/2016

Trường Đại học Nha Trang

12

Đề tài cấp trường: Xây dựng quy trình thu nhận chế phẩm từ rong lục võng Ulva reticulata bổ sung vào phân bón hữu cơ nâng cao năng suất rau xanh

Ths. Văn Hồng Cầm

5/2016
- 5/2017

Trường Đại học Nha Trang

 

Công tác viên

     

13

Nghiên cứu di truyền và an toàn sinh học chim yến thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam. Chủ trì đề tài nhánh

TS. Đặng Thúy Bình

2014-2017

 Công ty TNHH 1 TV Yến sào Khánh Hòa

14

Khai thác và phát triển nguồn gen cua hoàng đế (Ranina ranina): Cộng tác viên

TS. Đặng Thúy Bình

2012-2016

 Viện NC NTTS III

15

Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ”-

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Duy/Ths. Lê Nhã Uyên

2015-2017

Phân viện Thú y Miền Trung

16

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm - KC.07.11/11-15 

Ths. Phạm Thị Lan

2015-2017

Trường Đại học Nha Trang

17

Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và acid béo của sản phẩm cá bớp (Rachycentron canadum) phi lê trong chế biến và bảo quản đông lạnh” Mã số: B2014-13-11.

Ths. Nguyễn Thị Kim Cúc

2014-2016

Trường Đại học Nha Trang

18

Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát sử dụng mạng cảm biến không dây trong kiểm soát chất lượng và tiết kiệm năng lượng cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh, Đề tài Nghị định thư

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

2014-2016

Trường Đại học Nha Trang

19

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm để ứng dụng trong nông nghiệp

ThS. Nguyễn Công Minh

2014-2017

Trường Đại học Nha Trang

 

In nội dung

TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Thời gian

Cơ quan

chủ trì

Kinh phí

Nội dung

1

Đè tài cấp tỉnh: Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Nguyễn Thanh Sơn

5/2013– 5/2015

Sở KHCN Phú Yên

940

Điều tra, đo đạc phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến môi trường đầm Ô Loan

2

Nghiên cứu công nghệ chế biến bột đạm thủy phân

từ hải sâm huyết (Thelenota ananas) định hướng dùng làm thực phẩm

 

Nguyễn Minh Quỳnh

2013-1014

 Trường Đại học Nha Trang

45

- Nghiên cứu phương pháp xử lý mùi tanh của nguyên liệu hải sâm

- Nghiên cứu chế độ thủy phân hải sâm bằng enzyme

- Nghiên cứu phương pháp làm khô bột hải sâm

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột đạm thủy phân từ hải sâm

 

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái trong nhân giống loài rong sụn (Kappaphycus alvarezii) bằng phương pháp nuôi cấy mô

Khúc Thị An

2013-2014

Trường Đại học Nha Trang

45T

- Nghiên cứu qui trình khử trùng các mẫu rong giống

- Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự tạo chồi

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hoà sinh trưởng lên quá trình nhân nhanh cụm chồi

4

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy Nannochloropsisoculata trong môi trường lỏng nhằm thu lipid, định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học

Phạm thị Mai

2013-2014

Trường Đại học Nha Trang

45T

- Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy N. Oculata-

Thu sinh khối tảo và xác định hàm lượng lipid trong vi tảo ứng với điều kiện nuôi cấy

- Tách chiết lipid từ sinh khối theo phương pháp Bligh và Dyer

-Nuôi N. oculata trong điều kiện tối ưu đã nghiên cứu

5

Đề tài cấp bộ: Bảo tồn và lưu giữ nguồn Gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng (Tridacna spp.) ven biển Trung  và Nam Bộ, Việt Nam. Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen. 2011

Đặng Thúy Bình

2013

Trường Đại học Nha Trang

280T

- Khảo sát thu thập nguồn gen ốc cối, trai tai tương

- Nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài ốc cối

- Nghiên cứu đa dạng di truyền trai tai tượng theo sự cách ly địa lý

6

Dự án EU: Parasite Risk Assessment with Integrated Tools in EU fish  production value chains”

Đặng Thúy  Bình

2013-2016

Trường Đại học Nha Trang

527T

Khảo sát sự hiện diện của ấu trung nang của sán lá song chủ tại các mô hình nuôi và sản phẩn phile xuất khẩu của cá tra, cá basa Việtnam

7

Dự án PEER: Conservation genetic for improve biodiversity and resource management in changing Mekong Delta

   

Trường Đại học Nha Trang

1300T

Ứng dụng ký thuật giả trình tự thế hệ mới trong nghiên cứu di truyền quần thẻ cá ĐBSCL

8

Đè tài cấp bộ: Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong nuôi trồng hải sản

Nguyễn Văn Duy

2012-2014

Trường Đại học Nha Trang

 

- Phân lập và tuyển chọn các vi khuẩn biển sinh bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, định danh các vi khuẩn này

- Nghiên cứu tính chất của các bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử

9

Đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm

Trần Hải Đăng

 

Trường Đại học Nha Trang

                

 

Ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang trong các hợp chát thiên nhiên có hoạt tinh sinh học trong sản xuát thực phẩm

 

In nội dung

STT

Mã số, tên chương trình,

đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Thời gian

(BĐ-KT)

Cơ quan

chủ trì

Kinh phí

Nội dung

Tiến độ,

kết quả

1

 

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trong bảo quản thực phẩm

Nguyễn Văn Duy

2012-2013

ĐHNT

600tr

-Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin

-Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng

-Thu nhận và nghiên cứu tính chất hóa lý của dịch bacteriocin

Đang thực hiện

2

Nghiên cứu công nghệ vi nang bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm. Mã số KC07-TN04/11-15

Trần Hải Đăng

2011-2012

Viện CNSH&MT

750tr

Nghiên cứu công nghệ vi nang bao gói dầu gấc tinh chế

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm hùm ở Việt Nam”, mã số B2011-13-02

Phạm Thu Thủy

2011-2013

Viện CNSH&MT

590tr

Nghiên cứu quy trình đông khô các vi khuẩn probiotics

Đang thực hiện, chuẩn bị nghiệm thu

4

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam

Đặng Thúy Bình

2013

ĐHNT

170Tr

- Bảo tồn và lưu giữ các loài ốc cối, trai tai tượng và cá ngựa

- Xác định thông tin di truyền các đối tượng nghiên cứu

- Tư liệu hóa nguồn gen

Đang thực hiện,

5

Triển khai vận hành, đánh giá và nâng cao hiệu suất xử lý của mô hình xử lý sinh học kị khí trên nước thải Phòng thí nghiệm Trường Đại học Nha Trang và nước thải chế biến thủy sản nhà máy Nha Trang Fisco”, mã số TR2012-17-13

Ngô Phương Linh

2012

Viện CNSH&MT

45tr

Tiếp tục các nội dung theo đăng ký

Đang thực hiện, chuẩn bị nghiệm thu

6

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng sản xuất beta caroten một số chủng vi tảo biển

 

Nguyễn Thị Hải Thanh

2012-2013

ĐHNT

40Tr

Tuyển chọn và phân lập các chủng vi tảo có khả năng sinh beta caroten

Đã nghiệm thu đạt loại khá

7

Hợp phần nghiên cứu dự án EU

Đặng Thúy Bình

2013 – 2015

 

500T

Nghiên cứu KST gây hại cho người trên cá tra

Đang thực hiện

8

Đề tài nhành về an toàn sinh học chim yến

Ngô Đăng Nghĩa, Đặng Thúy Bình

2012-2013

 

 

NGhiên cứu an toàn sinh học chim yến

Đang thực hiện

9

Cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học (bioencapsulation) và ứng dụng của nó trong lĩnh vực sinh học - thực phẩm tại Việt Nam. Mã số đề tài 14/2012/HĐ-HTQTSP

Trần Hải Đăng, CTV

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện công nghệ sản thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (Panulirus ornatus) và tôm hùm xanh (Panulirus homarus) , Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Mã số KC.06/11-15

Đỗ Lê Hữu NaM

 

 

 

 

 

 

In nội dung

CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 – 2012

Trong năm học 2011 – 2012, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ và các dự án hợp tác quốc tế, cụ thể như sau: 

 

STT

Mã số, tên đề tài, dự án

Cán bộ chủ trì

Nội dung

Đề tài cấp bộ

1

Bảo tồn và lưu giữ nguồn Gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng (Tridacna spp.) ven biển Trung  và Nam Bộ, Việt Nam. Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen. 2011

TS.

Đặng Thúy Bình

- Khảo sát thu thập nguồn gen ốc cối, trai tai tương

- Nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài ốc cối

- Nghiên cứu đa dạng di truyền trai tai tượng theo sự cách ly địa lý

2

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm hùm ở Việt Nam. CNĐT:

TS. 

Phạm Thu Thủy

- Phân lập các chủng vi khuẩn biển có đặc tính probiotics

- Phân lập các chủng vi khuẩn gây bệnh trên tôm hùm

- Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm probiotic

- Thử nghiệm chế phẩm trên tôm hùm

3

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin trong bảo quản thực phẩm

TS.

Nguyễn Văn Duy

- Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng

- Thu nhận và nghiên cứu tính chất hóa lý của dịch bacteriocin

4

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi nang để bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm thuộc

Ths.

Trần Hải Đăng

Nghiên cứu và lựa chọn các hợp chất trong việc bảo quản dầu gấc

Đề tài nhánh

5

Nghiên cứu di truyền và an toàn sinh học chim yến thuộc đề tài cấp nhà nước:“Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam

TS.

Đặng Thúy Bình,

TS. Ngô Đăng Nghĩa

- Nghiên cứu an toàn sinh học chim yến đảo và yến nhà theo các chỉ tiêu vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng

- Khảo sát thành phần thức ăn chim yến

- Nghiên cứu đa dạng di truyền yến đảo và yên nhà

6

Nghiên  cứu cấu trúc quần thể các loài sinh vật biển Việt nam bằng phương pháp so sánh phân tử theo sự cách ly địa lý(comparative Phylogeographic) thuộc dự án CT –PIRE hợp tác với Trường Đại học Old Dominion, Hoa Kỳ

TS.

Đặng Thúy Bình

- Thu thập mẫu sinh vật biển

- Xác đinh cấu trúc quần thể dựa vào các chỉ thị phân tử

- So sanh và xác định cấu truc đặc trương các loài sinh vật biển Việt Nam

7

Nghiên cứu nhiệt phân bao nylon phế thải thành nhiên liệu lỏng

TS.

Ngô Đăng Nghĩa

-Thử nghiệm nhiệt phân bao nylon phế thải thành nhiên liệu lỏng.

-Đánh giá tính chất nhiên liệu lỏng thu được.

-Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị nhiệt phân.

8

Xây dựng quy trình công nghệ tạo chế phẩm vi sinh yếm khí sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Trường Đại học Nha Trang.

Phạm Thị Lan

- Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng xử lý nước thải.

- Nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh học, định danh được một số chủng vi sinh vật yếm khí có khả năng xử lý nước thải sinh hoạt.

- Tối ưu hóa các điều kiện lên men thu sinh khối.

- Xây dựng QTCN tạo chế phẩm vi sinh yếm khí dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

- Bước đầu phân tích và tạo chế phẩm

- Thử nghiệm tác dụng của chế phẩm lên men trên nước thải sinh hoạt của trường Đại học Nha Trang ở quy mô phòng thí nghiệm.

 

Các đề tài chuẩn bị thực hiện

1

"Parasite Risk Assessment with Integrated Tools in EU fish  production value chains”

TS.

Đặng Thúy Bình

Khảo sát sự hiện diện của ấu trung nang của sán lá song chủ tại các mô hình nuôi và sản phẩn phile xuất khẩu của cá tra, cá basa Việt nam

2

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong nuôi trồng hải sản

TS. Nguyễn văn Duy

- Phân lập và tuyển chọn các vi khuẩn biển sinh bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, định danh các vi khuẩn này

- Nghiên cứu tính chất của các bacteriocin

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử

3

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacnaspp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam

TS. Đặng Thúy Bình

- Bảo tồn và lưu giữ các loài ốc cối, trai tai tượng và cá ngựa

- Xác định thông tin di truyền các đối tượng nghiên cứu

- Tư liệu hóa nguồn gen

4

Triển khai vận hành, đánh giá và nâng cao hiệu suất xử lý của mô hình xử lý sinh học kị khí trên nước thải Phòng thí nghiệm Trường Đại học Nha Trang và nước thải chế biến thủy sản nhà máy Nha Trang Fisco.

Ngô Phương Linh

Vận hành mô hình xử lý sinh học kị khí và nghiên cứu nâng cao hiệu suất xử lý của quá trình sinh học kị khí.

5

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu khả năng sản xuất beta caroten một số chủng vi tảo biển

Nguyễn Thị Hải Thanh

Tuyển chọn và phân lập các chủng vi tảo có khả năng sinh beta caroten

 

 

In nội dung