Môi trường xanh Khánh Hòa

Thay "áo mới" cho nhà vệ sinh trường học
03/11/2020

Thay "áo mới" cho nhà vệ sinh trường học

Tổ chức thành công vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2020
16/11/2020

Tổ chức thành công vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2020

Trải nghiệm nông trại sinh thái Moshav farm cùng Môi trường xanh Khánh Hòa
03/11/2020

Trải nghiệm nông trại sinh thái Moshav farm cùng Môi trường xanh Khánh Hòa

Chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019
13/10/2020

Chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019

Chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020
13/10/2020

Chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020

Kết quả vòng gọi vốn - MTX Khánh Hòa 2020
13/10/2020

Kết quả vòng gọi vốn - MTX Khánh Hòa 2020

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường
13/10/2020

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019
13/10/2020

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019

VÒNG GỌI VỐN CHO HOẠT ĐỘNG CÁC DỰ ÁN CHUNG KẾT MÔI TRƯỜNG XANH KHÁNH HÒA 2020
27/05/2020

VÒNG GỌI VỐN CHO HOẠT ĐỘNG CÁC DỰ ÁN CHUNG KẾT MÔI TRƯỜNG XANH KHÁNH HÒA 2020

BÁN KẾT MÔI TRƯỜNG XANH KHÁNH HÒA 2020
22/05/2020

BÁN KẾT MÔI TRƯỜNG XANH KHÁNH HÒA 2020

Cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2020: 12 đội tranh tài ở vòng 2
04/05/2020

Cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2020: 12 đội tranh tài ở vòng 2

Triển khai cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa lần thứ 2
04/05/2020

Triển khai cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa lần thứ 2