Search

Hợp tác đối ngoại

1. Trường Đại Học Cần Thơ
2. Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM
3. Viện Hải Dương học Nha Trang
4. Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng
5. Viện Nghiên cứu NTTS II
6. Viện Nghiên cứu NTTS III
7. Viện Vaxin và sinh phẩm y tế Nha Trang
8. Phân viện thú y Miền Trung
9. Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
10. Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa

 

 • Ngày cập nhật: 18/08/2020
 • Ngày đăng: 18/08/2020
In

Dự án quốc tế


 • NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha Trang  University,  Vietnam; Institutions in Vietnam (Phase 1) NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha  Trang University, Vietnam (phase 2)


  CARD (Australia): Building aquafeeds research and development capacity for  intensive  aquaculture in Vietnam

  “Liên kết hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực vi nang sinh học” do Tổ chức Pháp ngữ (AUF) tài trợ 
  EU project: Parasite risk assesment with integrated tools in EU fish production value chains

  CT– PIRE (NFS): Origins of Marine Biodiversity in the Indo-Malay-Philippie Archipelago: Transforming a Biodiversity Hotspot into a Rsearch and Education Hotspot

  NORHED: Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Sri Lanka and Vietnam

  PEER 2-7: Conservation genetics to improved biodiversity and resource management in changing Mekong Delta

  PEER 3-100: Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network

  PEER 6-435: Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin”.  NFS and USAID suppoted  (2017 -2020)

   

  Erasmus + Project “ Mobility between and Czech Republic  “, EU supported (2015-2017)

   

  APN (Asia Pacific network) Project CRRP2019-05MY-Benkendorff “Understanding the interaction of ocean acidification and marine tourism for sustainable management of coral reefs” (2019-2021)

  Happie: 
  “Enhancements of High-Quality Human Resources and Employability for Vietnam in Design and Development of High-value Added Products, Innovation and Entrepreneurship do Hội đồng Anh tài trợ

  Team-Sie

Các hoạt động khácTriển khai chương trình trao đổi sinh viên với CH Séc
Kết nối và tổ chức nhiều hoạt động học thuật với các chuyên gia nước ngoài

 • Ngày cập nhật: 18/08/2020
 • Ngày đăng: 18/08/2020
In