Search

Hợp tác đối ngoại

1. Trường Đại Học Cần Thơ
2. Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM
3. Viện Hải Dương học Nha Trang
4. Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng
5. Viện Nghiên cứu NTTS II
6. Viện Nghiên cứu NTTS III
7. Viện Vaxin và sinh phẩm y tế Nha Trang
8. Phân viện thú y Miền Trung
9. Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
10. Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa

 

In nội dung

Dự án quốc tế


 • NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha Trang  University,  Vietnam; Institutions in Vietnam (Phase 1) NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha  Trang University, Vietnam (phase 2)


  CARD (Australia): Building aquafeeds research and development capacity for  intensive  aquaculture in Vietnam

  “Liên kết hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực vi nang sinh học” do Tổ chức Pháp ngữ (AUF) tài trợ 
  EU project: Parasite risk assesment with integrated tools in EU fish production value chains

  CT– PIRE (NFS): Origins of Marine Biodiversity in the Indo-Malay-Philippie Archipelago: Transforming a Biodiversity Hotspot into a Rsearch and Education Hotspot

  NORHED: Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Sri Lanka and Vietnam

  PEER 2-7: Conservation genetics to improved biodiversity and resource management in changing Mekong Delta

  PEER 3-100: Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network

  PEER 6-435: Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin”.  NFS and USAID suppoted  (2017 -2020)

   

  Erasmus + Project “ Mobility between and Czech Republic  “, EU supported (2015-2017)

   

  APN (Asia Pacific network) Project CRRP2019-05MY-Benkendorff “Understanding the interaction of ocean acidification and marine tourism for sustainable management of coral reefs” (2019-2021)

  Happie: 
  “Enhancements of High-Quality Human Resources and Employability for Vietnam in Design and Development of High-value Added Products, Innovation and Entrepreneurship do Hội đồng Anh tài trợ

  Team-Sie

Các hoạt động khácTriển khai chương trình trao đổi sinh viên với CH Séc
Kết nối và tổ chức nhiều hoạt động học thuật với các chuyên gia nước ngoài

In nội dung

Dự án NET-WORKS “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế RÁC THẢI NGƯ CỤ ở CÁC vùng ven biển Việt Nam” là dự án trong khuôn khổ Chương trình ngăn ngừa rác thải ra biển của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Cộng hòa Liên bang Đức (BMUV). Dự án do Trường ĐH Osfalia (Đức) phối hợp với Trường ĐH Nha Trang và các đối tác tại Việt Nam thực hiện.

 

Trong bước đầu triển khai dự án, các thầy cô thuộc Bộ môn Kỹ thuật Môi trường cùng với thành viên tổ dự án đã tiến hành nhiều buổi phỏng vấn ngư dân ven biển Khánh Hòa. Địa điểm thu mẫu phỏng vấn được tiến hành ở 4 cụm: cụm 1 tại Vĩnh Trường, Hòn Rớ, Nha Trang; cụm 2 tại Vĩnh Lương, Vĩnh Phước; cụm 3 tại Cam Ranh và cụm 4 tại Vạn Ninh, Khánh Hòa. Thời gian khảo sát được tiến hành trong tháng 12 năm 2023 với tổng số phiếu phỏng vấn là 300.

 

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy nhận thức về môi trường ở Việt Nam liên quan đến ô nhiễm biển ngày càng tăng. Các ngư dân được khảo sát đa phần biết cách giảm thiểu ô nhiễm biển khi kiểm soát lưới và ngư cụ đánh cá bị mất, bị bỏ rơi hoặc vứt bỏ do hoạt động đánh bắt ven bờ. Các kết quả phỏng vấn này sẽ là dữ liệu nền tảng để đưa ra những hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xả chất thải rắn phù hợp trong khung pháp lý. Từ đó, các bước tiến hành tiếp theo về áp dụng công nghệ tái chế ngư cụ đã qua sử dụng, và giáo dục nâng cao năng lực kỹ thuật về tái chế nhựa tạo sẽ ra chuỗi quy trình khép kín hướng tới đánh bắt bền vững, bảo vệ môi trường biển.

 

Một số hình ảnh tại các buổi phỏng vấn ngư dân:

In nội dung