Thông báo

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HP THỰC HÀNH TỔ CHỨC TRONG HK1 _ NH 2021-2022 _ BM CNSH

  • 14/12/2021

STT

Tên HP

Mã HP

TC

Tên lớp

Sĩ số

GV giảng dạy

Lịch dạy

Phòng dạy

1

T.hành CN lên men TP

SPT375

1

61.CBTS

14

Nguyễn Thị Như Thường

Đã kết thúc

Thực hành online

2

T.Hành Công nghệ sinh học động vật

BIO372

1

60.CNSH

19

Nguyễn Thị Kim Cúc

Chiều T2, T4, T6 Tiết 67890 từ ngày 20-31/12/21

PTN CNSH1

3

T.Hành Kỹ thuật trồng nấm

BIO3063

2

60.CNSH

21

Khúc Thị An

Chiều T3, T6, T7 sáng T4,T5 từ ngày 21/12-7/1/22

PTN CNSH1