Thông báo

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học Quí 3/2020

  • 22/10/2020

Viên CNSH&MT trân trọng thông báo

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học Quí 3/2020

Thời gian: 15h30 ngày 28/9/2020

Địa điểm: phòng Chuyên đề C2

 

STT

Họ và tên HV

Tên đề tài

  1.  

Nguyễn Trang Thuỵ Hợp

(Mã HV: 59CH293)

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm HBV, HCV và HIV ở người hiến máu tỉnh Khánh Hoà năm 2017-2018

 

GVHD: PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa, BSCKI Võ Xuân Thành