VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2016-2020

  • 18-08-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 345
  • Hoạt động đào tạo
Trong ngày 17/8/2020, Viện CNSH&MT tổ chức bảo vệ luận văn cho sinh viên Ngành Công nghệ sinh học Niên khóa 2016-2020.
VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2016-2020

Đưa tin: Đặng Thúy Bình
Trong thời gian trên, 2 Hội đồng khoa học do PGS.TS. Nguyễn Văn Duy và TS. Đặng Thúy Bình làm chủ tịch đã làm việc nghiêm túc và công minh, lắng nghe, phản biện và góp ý và đánh giá các công trình nghiên cứu của sinh viên.Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, giảng viên và sinh viên Viện CNSH&MT vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công tác tốt nghiệp. 
Luận văn tốt nghiệp của sinh viên khá đa dạng, gồm nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như vi sinh, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, y dược, thú y cũng như đa dạng sinh học và bảo tồn.


 

Một số luận văn có chất lượng khoa học, cũng như kiến thức tổng quan của sinh viên về lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học. Điều này cùng cho thấy chuyển biến tích cực của giảng viên và sinh viên Viện CNSH&MT trong phong trào nghiên cứu khoa học.Chuyên ngành Công nghệ sinh học có 7 sinh viên bảo vệ đạt loại xuất sắc trên tổng số 23 sinh viên bảo vệ;


VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020

Bài viết trước

VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Related articles

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường