Viện CNSH&MT phối hợp tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường

Đưa tin: Nguyễn Thành Sơn

Trong khuôn khổ tuyên truyền pháp luật về môi trường, ngày 4/12/2020, tại khách sạn Lemore 33 Tô Hiến Thành, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường phối hợp cùng Sở công thương tổ chức hội nghị: "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh". Hội nghị có sự tham gia của các phòng chức năng của Sở công thương và hơn 60 doanh nghiệp có liên quan.

Được sự phán công của bộ môn để/c Sơn đã trình bày 2 nội dung tại hội nghị "luật bảo vệ môi trường 2014 và một số Thoòng tư nghị định liên quan" và "công nghiệp tái chế và các vấn đề về rác thải nhựa".
 

Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quốc tế Sinh học lần thứ 3 tại Qui Nhơn

Bài viết trước

Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo Quốc tế Sinh học lần thứ 3 tại Qui Nhơn
Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tiếp theo

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Related articles

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
11/05/2021

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên CNSH&MT trải nghiệm thực tế tại Hòn Mun
06/04/2021

Sinh viên CNSH&MT trải nghiệm thực tế tại Hòn Mun

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”
26/03/2021

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020
05/01/2021

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020