Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

  • 13-10-2020
  • /
  • 479
  • Hợp tác đối ngoại

Ngày 21/5/2019, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ sinh học & Môi trường – Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức cho các thành viên của 5 đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 đến tham quan thực tế tại Khu xử lý Chất thải rắn (CTR) Lương Hòa – Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang và Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang.

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Đưa tin:: Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức và nhận thức, cho các em học sinh THPT về lĩnh vực bảo vệ và xử lý môi trường hiện nay. Mặt khác, chuyến tham quan  cũng giúp cho các em học sinh có thể hình thành  ý tưởng để tham gia vào Vòng chung kết dduwwocj tổ chức vào đầu tháng 6/2019.

 

 

 

Đoàn chuẩn bị xuất phát từ Đại học Nha Trang

Tại khu xử ly CTR Lương Hòa, đoàn được cán bộ kỹ thuật của công ty giới thiệu về hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn tại Nha Trang. CTR được xử lý tại các bãi chôn lấp (BCL) hợp vệ sinh. BCL Lương Hòa có diện tích 45 ha, hiện đang hoạt động với công suất 550 tấn rác/ngày. Tại BCL nhà máy xử lý nước rỉ rác được xây dựng với công suất 200m3/d đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang.

Đoàn chụp ảnh tại Bãi chôn lấp hợp vệ sinh-Khu xử lý CTR Lương Hòa

 

Tại Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang, đoàn đã được các cán bộ kỹ thuật giới thiệu sơ bộ về quá trình thu gom nước thải, sơ đồ công nghệ xử lý và dẫn đi tham quan các cụm xử lý nước thải. Nhà máy có diện tích 5,6ha (bao gồm vùng đệm là 22ha), đặt tại xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang. Nhà máy thuộc hợp phần 2 Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang với tổng kinh phí đầu tư là 426 tỷ đồng (tương đương 19,5 triệu USD) từ nguồn vốn IDA của Ngân hàng Thế giới. Nhà máy được xây dựng và hoàn thành trong 24 tháng (3 tháng vận hành thử), chính thức đi vào hoạt động tháng 01/2015.

           

 

                   Đoàn chụp ảnh tại Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang

Một số hình ảnh khác của chuyến đi tham quan thực tế:

 

 


 

 

Đại hội chi bộ Viện Công nghệ sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2022

Bài viết trước

Đại hội chi bộ Viện Công nghệ sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2022
Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Bài viết tiếp theo

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Related articles

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực
12/05/2022

Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu
12/05/2022

Đa dạng sinh học – Thế giới sắc màu và tình yêu

Công nghệ sinh học -  Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19
12/05/2022

Công nghệ sinh học - Thành tựu và Ứng dụng trong đại dịch Covid 19

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
06/05/2022

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường