Văn bản quản lý đào tạo

Nhiệm vụ năm học:

Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017 (Xem chi tiết)

Kế hoạch nhiệm kỳ

Kế hoạch nhiệm kỳ Tóm tắt kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Xem chi tiết)

Kế hoạch công tác tháng:

Kế hoạch công tác tháng Kế hoạch công tác tháng 9 - NH: 2016 - 2017 (Xem chi tiết)

Kế hoạch công tác tháng 8 - NH: 2016 - 2017 (Xem chi tiết)

Các văn bản khác