VIỆN CNSH&MT LỒNG GHÉP THỰC HÀNH ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TUẦN LẾ SINH THÁI CHO SINH VIÊN

  • 01-07-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 401
  • Hoạt động đào tạo
Đa dạng về hệ sinh thái là cơ sở cho sự đa dạng loài động/thực vật, vi sinh vật. Việt Nam nằm trong khu vực Indo - Burma, là 1 trong 25 điểm nóng về đa dạng sinh học toàn cầu.
 VIỆN CNSH&MT LỒNG GHÉP THỰC HÀNH ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TUẦN LẾ SINH THÁI CHO SINH VIÊN
                                                                                                                                           Đưa tin: Đặng Thúy Binh

Trong khuôn khổ học phần thực hành Đa dạng sinh học, các sinh viên Khóa 60 CNSH và 58 CNSH đã có cơ hội dung kiến thức đa dạng sinh học thm gia Tuần lên Sinh thái tại Trường Đại học Nha Trang từ ngày 2-6/72020. 
Tuần lễ sinh thái 2020 - Dấu chân Nước và Năng lượng trong Du lịch được tổ chức tại  Đại học Nha Trang. Chiến dịch bao gồm chuỗi sự kiện kéo dài trong 5 ngày từ 02 - 06/07/2020 bao gồm nhiều hoạt động khác nhau hướng đến các nhóm sinh viên từ nhiều chuyên ngành tại thành phố Nha Trang. 
Bên cạnh đó, chương trình sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm mang lại những ý tưởng và hành động thú vị liên quan đến chủ đề về lối sống sinh thái.  Toàn bộ chiến dịch bao gồm hai phần hoạt động không tách rời là Giảng đường sinh thái và Không gian sinh thái.

Hưởng ứng hoạt động này, các nhóm sinh viên đã chuẩn bị các bộ sưu tập sinh vật biển và Hệ sinh thái biển với chủ đề "Molusks World - Thế giới động vậ thân mềm", "Mangrove Soul - Linh hồn rừng nhập mặn", "Sinh vật cùng triều:, và "Hệ sinh thái san hô". 


Với kỹ năng và kiến thức chuyên môn tiếp thu từ nhà trường, các em sinh viên đã tạo nên những bộ sưu tập thú vị, chuyển tải thông điệp về giá trị đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức và ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC RA MẮT CÂU LẠC BỘ B&E

Prev article

VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC RA MẮT CÂU LẠC BỘ B&E
Sáng kiến “Tập huấn về hiện trạng sử dụng năng lượng và tuyên truyền khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại trường học” của nhóm Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nha Trang được GYL trao quỹ triển khai 2022

Next article

Sáng kiến “Tập huấn về hiện trạng sử dụng năng lượng và tuyên truyền khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại trường học” của nhóm Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nha Trang được GYL trao quỹ triển khai 2022

Related article

Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11
11/07/2022

Giảng viên Viện CNSH & MT tham dự Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11