Hợp tác đối ngoại

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020
05/01/2021

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo chia sẻ Chương trình giám sát rác thải nhựa biển
06/12/2020

Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo chia sẻ Chương trình giám sát rác thải nhựa biển

Giảng viên và sinh viên viện CNSH&MT tham gia Tuần lễ sinh thái 2020
13/10/2020

Giảng viên và sinh viên viện CNSH&MT tham gia Tuần lễ sinh thái 2020

Viện CNSH&MT tham gia ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Noakhali, Bangladesh
13/10/2020

Viện CNSH&MT tham gia ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Noakhali, Bangladesh

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường
13/10/2020

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Viện CNSH&MT tổ chức thành công vòng chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020
17/09/2020

Viện CNSH&MT tổ chức thành công vòng chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020

Giảng viên viện CNSH&MT tham gia khóa học "Tập huấn giảng viên nguồn về chương trình công dân tích cực doanh nghiệp xã hội" - TOT 12.
31/12/2020

Giảng viên viện CNSH&MT tham gia khóa học "Tập huấn giảng viên nguồn về chương trình công dân tích cực doanh nghiệp xã hội" - TOT 12.

VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020
02/07/2020

VIỆN CNSH&MT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN NĂM 2020

GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO TẠI THÁI LAN
24/10/2019

GIẢNG VIÊN VIỆN CNSH&MT THAM GIA HỘI THẢO TẠI THÁI LAN