Kết quả vòng gọi vốn - MTX Khánh Hòa 2020

  • 13-10-2020
  • /
  • 329
  • Môi trường xanh Khánh Hòa

03 đội thi xuất sắc trình bày dự án và được BTC hỗ trợ thêm kinh phí

Kết quả vòng gọi vốn - MTX Khánh Hòa 2020

Đưa tin: N.T.N.Thanh

Sáng 30.5.2020, tại Phòng họp số 3, Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra Vòng Gọi vốn. 05 đội vào chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020 đã trình bày các dự án của mình trước Hội đồng Ban giám khảo (BGK).

 


        BGK gồm  giảng viện Viện CNSH&MT, các chuyên gia về lĩnh vực môi trường, đại diện doanh nghiệp và đơn vị hoạt động cộng đồng. Trên cơ sở trình bày các dự án của 05 đội, BGK đã có những góp ý, bổ sung về:

 

       Mục tiêu dự án: rõ ràng và phù hợp với chủ đề Cuộc thi
 Mức độ khả thi của dự án
Kinh phí hoạt động cho dự án
 


 

Kết quả Vòng Gọi vốn: 03 đội được hỗ trợ thêm kinh phí (2 triệu đồng) để thực hiện dự án gồm các đội: #Change, TVON và Nguyễn Văn Trỗi; 02 đội còn lại thực hiện dự án với mức kinh phí ban đầu mà BTC đã cấp.
 

 

Trên cơ sở các góp ý, bổ sung từ Hội đồng BGK, các đội sẽ hoàn thiện và thực hiện các dự án của mình tại cộng đồng/trường học nơi các em đang sinh sống và học tập. Vòng Chung kết – Hành động của cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang.

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Prev article

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường
Tổ chức thành công Vòng 1 cuộc thi Môi trường xanh 2022

Next article

Tổ chức thành công Vòng 1 cuộc thi Môi trường xanh 2022

Related article

Tổ chức thành công Vòng 1 cuộc thi Môi trường xanh 2022
05/06/2022

Tổ chức thành công Vòng 1 cuộc thi Môi trường xanh 2022

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2021
06/04/2021

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2021

Cuộc thi phụ dành cho khán giả cuộc thi Môi trường xanh: Tổng giải thưởng lên tới gần 10 triệu đồng
25/03/2021

Cuộc thi phụ dành cho khán giả cuộc thi Môi trường xanh: Tổng giải thưởng lên tới gần 10 triệu đồng

30 đội thi bước tiếp vào vòng 2 – Tuyên truyền của cuộc thi Môi trường xanh 2021
19/03/2021

30 đội thi bước tiếp vào vòng 2 – Tuyên truyền của cuộc thi Môi trường xanh 2021