Môi trường xanh Khánh Hòa

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2021
06/04/2021

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2021

Cuộc thu phụ dành cho khán giả cuộc thi Môi trường xanh: Tổng giải thưởng lên tới gần 10 triệu đồng
25/03/2021

Cuộc thu phụ dành cho khán giả cuộc thi Môi trường xanh: Tổng giải thưởng lên tới gần 10 triệu đồng

30 đội thi bước tiếp vào vòng 2 – Tuyên truyền của cuộc thi Môi trường xanh 2021
19/03/2021

30 đội thi bước tiếp vào vòng 2 – Tuyên truyền của cuộc thi Môi trường xanh 2021

Thay "áo mới" cho nhà vệ sinh trường học
03/11/2020

Thay "áo mới" cho nhà vệ sinh trường học

Tổ chức thành công vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2020
16/11/2020

Tổ chức thành công vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2020

Trải nghiệm nông trại sinh thái Moshav farm cùng Môi trường xanh Khánh Hòa
03/11/2020

Trải nghiệm nông trại sinh thái Moshav farm cùng Môi trường xanh Khánh Hòa

Chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019
13/10/2020

Chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019

Chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020
13/10/2020

Chung kết Môi trường xanh Khánh Hòa 2020

Kết quả vòng gọi vốn - MTX Khánh Hòa 2020
13/10/2020

Kết quả vòng gọi vốn - MTX Khánh Hòa 2020

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường
13/10/2020

Các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019 tham quan thực tế một số cơ sở xử lý môi trường

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019
13/10/2020

Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019

VÒNG GỌI VỐN CHO HOẠT ĐỘNG CÁC DỰ ÁN CHUNG KẾT MÔI TRƯỜNG XANH KHÁNH HÒA 2020
27/05/2020

VÒNG GỌI VỐN CHO HOẠT ĐỘNG CÁC DỰ ÁN CHUNG KẾT MÔI TRƯỜNG XANH KHÁNH HÒA 2020