Thông báo

Thời gian biểu các học phần thực hành - BM CNSH - Học kỳ 1 năm học 2020/2021

  • 30/10/2020
    TC Số nhóm Phòng CNSH 1 Phòng CNSH 2 Phòng KHV Phòng hoá sinh Phòng SHPT Phòng Vi sinh Tầng4 B3 GVHD
        Tầng 1, toà B3 Tầng 1, toà B3 Tầng 3, toà B3 Tầng 3, toà B3 Tầng 2, khu CNC    
60CNSH Sinh lí học thực vật 1 1     1/10-22/10       Khúc Thị An
Cả ngày thứ 5, sáng thứ 7 CN gen 1 1 29/10-14/11           Nguyễn Thị Kim Cúc
  CN VS 1 1 16/11-28/11           Phạm Thị Lan
59CNSH-1 KT trồng nấm 2 1 12/10-15/11 (sáng 246 x 5 tuần)           Khúc Thị An
59CNSH-2, chiều thứ 5, cả ngày thứ 7 Chẩn đoán bệnh pt 1 1         10/12-19/12   Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Anh Thư
  KT xét nghiệm huyết học 1 1       từ tháng 11/2020     Phạm Thị Mai
  TH Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh 2 1 Chiều 3,4,6 17/11-11/12           Văn Hồng Cầm
60CBTS CN lên men TP 1 3 Tất cả các buổi sáng 4-25/11           Lê Phương Chung