Thông báo

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn kỹ thuật Vi sinh

  • 01/08/2022

 Viện Công nghệ sinh học và Môi trường phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh như sau:

  • Kỹ thuật phân tích vi sinh vật
  • Phân tích vi sinh vật thực phẩm, vi sinh vật môi trường
  • Phân tích vi sinh vật gây bệnh trên thủy sản
  • Phân tích vi sinh vật trong các chế phẩm sinh học
  • Định danh vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Các khoá học dành cho sinh viên, người đi làm có chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Nuôi trồng thủy sản và Kỹ thuật môi trường.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học được cấp Giấy chứng nhận của Trường Đại học Nha Trang.

Thời gian tuyển: Đợt 2: 09/2022.

Thông tin chi tiết như sau:

https://trungtamdtbd.ntu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/n/thong-bao-tuyen-sinh-cac-lop-dao-tao-ngan-han-ky-thuat-vi-sinh

Xem tờ rơi