Thông báo

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành Công nghệ sinh học Quí I/2022

  • 26/04/2022

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ I/2022 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa điểm: Phòng chuyên đề C2

Thời gian: Ngày 29/4/2022.

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên cao học, sinh viên và những ai quan tâm đến tham dự

Thông tin chi tiết xem tại đây