Thông báo

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Quí I năm 2022

  • 20/04/2022

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

DANH SÁCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Quí 1/2022

Thời gian: 8h ngày 22/4/2022
Địa điểm: Văn phòng Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, 09 Nguyễn Đình chiểu

Kính mời các học viên cao học, sinh viên và những ai quan tâm đến dự

Thông tin chi tiết xem tại đây