Thông báo

Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Công nghệ sinh học Quí 3/2021

  • 27/09/2021

Viên CNSH&MT trân trọng thông báo

DANH SÁCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Quí 3/2021

Thời gian: 8h ngày 30/9/2021

Địa điểm: Google Meet https://meet.google.com/pgm-prkj-swh

Xem Danh sách