Giảng viên Viện CNSH&MT tham gia Hội thảo chia sẻ Chương trình giám sát rác thải nhựa biển

Chiều 4-12, Ban quản lý (BQL) vịnh Nha Trang tổ chức Hội thảo chia sẻ Chương trình giám sát rác thải nhựa biển.

Đưa tin: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Tham dự có đại diện Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), BQL Vườn quốc gia Núi Chúa, Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hòa, Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá Hòn Rớ, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nha Trang, UBND các phường: Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang…

Tại đây, các đại biểu đã nghe báo cáo: (1) kết quả và kinh nghiệm thực hiện chương trình giám sát rác thải nhựa biển năm 2019 - 2020 của BQL Vịnh Nha Trang; (2) hoạt động giám sát rác thải nhựa bãi biển và chia sẻ công tác bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa; (3) kết quả chương trình giám sát rác thải nhựa bãi biển của hệ thống các Khu bảo tồn biển Việt Nam;

Chương trình Giám sát rác thải nhựa biển được khởi đông từ 2018 và bắt đầu chính thức thực hiện từ năm 2019, tiếp tục năm 2020 với 30 bãi biển thuộc 10 địa điểm (mỗi địa điểm gồm 3 bãi), được khảo sát trong 2 mùa (mùa mưa  từ tháng 4-6 và mùa khô từ tháng 10-12) phân chia làm 2 vùng phía Bắc và phía Nam. Các khu vực khảo sát theo vị trí được chia làm 3 loại: (1) bãi trên các đảo ven bờ, (2) đảo xa bờ, (3) bãi trên đất liền.

Kết quả giám sát năm 2019 cho thấy:

  • Rác thải nhựa chiếm tỷ lệ lớn về số lượng (92%) và khối lượng (64,8%) trên tổng lượng rác trên  bãi biển; trong đó 22% về số lượng (26% về khối lượng) rác thải là nhựa dùng một lần.
  • Các bãi biển phía Nam có khối lượng và số lượng rác cao hơn đáng kể so với phía Bắc. Số lượng rác tại các bãi cát trên đảo ven bờ thấp hơn so với các bãi cát khu vực đảo xa bờ và trên đất liền.
  • Về đánh giá chỉ số độ sạch bãi biển (Coastal Clean Index) cho thấy phần lớn các bãi tại các khu vực nghiên cứu đang bị ô nhiễm cao về rác thải nhựa, có tới hơn 70% số lượng bãi ở mức rất ô nhiễm, số bãi sạch và rất sạch chỉ chiếm 10% trong mùa mưa và 23% trong mùa khô. Đáng lưu tâm nhất là, các bãi cát tại Lý Sơn và Nha Trang ô nhiễm nhất với số lượng và khối lượng rác cao hơn hẳn so với các khu vực còn lại.

Hội thảo cũng trao đổi về phương pháp giám sát rác thải nhựa bãi biển và thảo luận/chia sẻ từ cơ sở giáo dục trong việc đưa vào giảng dạy, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhằm giảm thiểu rác thải nhựa; thảo luận từ đại diện Sở TNMT, P.TNMT về kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tp. Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung; thảo luận từ các xã/phường, từ doanh nghiệp du lịch, đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn Nha Trang về các chế tài và biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế rác thải nhựa.

Đồng hành cùng BQL Vịnh Nha Trang năm 2019, 2020 trong Chương trình Giám sát rác thải nhưa biển, Viện CNSH&MT tham gia với chia sẻ về việc giảng dạy bảo vệ môi trường, các hoạt động nghiên cứu và ngoại khóa về quan trắc, xử lý chất thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.

 

Liên quân Viện CNSH&MT đạt giải nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020

Bài viết trước

Liên quân Viện CNSH&MT đạt giải nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020
Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tiếp theo

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Related articles

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
11/05/2021

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên CNSH&MT trải nghiệm thực tế tại Hòn Mun
06/04/2021

Sinh viên CNSH&MT trải nghiệm thực tế tại Hòn Mun

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”
26/03/2021

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020
05/01/2021

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020