Hoạt động đoàn thể

Câu lạc bộ B&E tổ chức thành công cuộc thi vẽ tranh trên đĩa thạch
04/01/2021

Câu lạc bộ B&E tổ chức thành công cuộc thi vẽ tranh trên đĩa thạch

Viện CNSH&MT tổ chức chào cờ sinh viên tháng 10/2020
07/11/2020

Viện CNSH&MT tổ chức chào cờ sinh viên tháng 10/2020

Viện CNSH&MT tổ chức chào cờ tháng 10/2019 và gặp mặt tân sinh viên K61
13/10/2020

Viện CNSH&MT tổ chức chào cờ tháng 10/2019 và gặp mặt tân sinh viên K61

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức chào cờ sinh viên tháng 7/2020
17/09/2020

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức chào cờ sinh viên tháng 7/2020

VIỆN CNSH & MT TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2018
05/04/2018

VIỆN CNSH & MT TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2018