Nghiên cứu khoa học

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12/2021

I. Đề tài đang triển khai

 1. Innovative and Smart Agriculture (InnSA) Plarform: A Digital Transformation and High Technology Integration for improved Coffee Value Chain and Supply Chain in Vietnam (2022-2025). Dự án được tài trợ bởi quỹ VinIF, chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Văn Duy.
 2. Nghiên cứu tạo vắc xin bào tử cho vi khuẩn Helicobacter pylori (2021-2024). Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước, mã số NĐT.79.GB/20, hợp tác với Trường Đại học London, Anh, chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Duy, thư kí: Nguyễn Thị Kim Cúc, CTV: Phạm Thị Minh Hải, Phạm Thị Lan.
 3. Nghiên cứu xử lý kỵ khí nước thải thủy sản có hàm lượng ammonia (NH4+) cao bằng hệ vi sinh vật kỵ khí FEAMMOX (2021-2022). Đề tài KHCN cấp Bộ GDĐT, chủ nhiệm: Lê Phương Chung, CTV: Nguyễn Thị Như Thường.
 4. Phân lập và định danh Bdellovibrio và các vi khuẩn săn mồi tương tự (BALOs) tấn công vi khuẩn phát sáng từ các nguồn tôm khác nhau trong hệ thống nuôi và tự nhiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2020-2021). Đề tài cấp trường TR2020-13-17, chủ nhiệm: Nguyễn Thị Anh Thư.
 5. Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh học của các phân đoạn protein thủy phân từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) (2018-2021). Đề tài Nafosted 106.99-2018.42, CTV: Nguyễn Thị Kim Cúc.
 6. Đánh giá tác động bổ trợ của chitosan trong vaccine bất hoạt phòng bệnh do Vibrio harveyi gây ra ở cá chẽm (2021-2022). Đề tài cấp trường TR2021-13-, chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Cúc.
 7. Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (2018-2021). Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa, CTV: TS. Phạm Thị Minh Thu.

II. Đề tài đã nghiệm thu

 1. Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật hỗ trợ xử lý mùi và chất thải ở trại chăn nuôi gia súc (heo thịt) (2021). Đề tài NCKH cấp trường TR2019-13-06, chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Chung.
 2. Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nấm Cordyceps militaris trên giá thể tổng hợp có bổ sung rong biển (2021). Đề tài cấp Trường TR2019-13-19, chủ nhiệm: Khúc Thị An.
 3. Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà (2021). Đề tài cấp Trường TR2019-13-18, chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An.
 4. Nghiên cứu sử dụng tế bào nấm men bao gói tinh dầu Màng tang (Lisea cubeba) định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản (2021). Đề tài cấp Trường TR2019-23-05, CTV: Phạm Thị Lan.
 5. Ứng dựng chitosan lên qui trình vi nhân giống lan Mokara (2019). Đề tài NCKH cấp Trường TR2018-13-09 (Chủ trì: TS. Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An).
 6. Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận (2019). Đề tài Cấp Bộ mã số B2016-TSN-01 (Chủ trì: ThS. Khúc Thị An; CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Phạm Thị Minh Thu).
 7. Đánh giá hiệu quả bảo hộ của vaccine bất hoạt trong việc phòng bệnh mù mắt do liên cầu khuẩn gây ra ở cá bớp (Rachycentron canadum) nuôi tại Khánh Hoà (2019). Đề tài cấp Trường mã số TR2017-13-03 (CTV: Nguyễn Thị Kim Cúc).
 8. Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử (2018). Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước do Quỹ Nafosted tài trợ, mã số 106-YS.04-2014.40 (Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Duy, CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc).
 9. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất thơm, chất màu dạng bột (2015). Đề tài khoa học công nghệ với Pháp mã số B2012-13-14SP, CTV: ThS. Phạm Thị Lan.
 10. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm (2015). Đề tài cấp nhà nước KC.07.11/11-15, CTV: ThS. Phạm Thị Lan.