Thông báo

  • Bộ môn Công nghệ Sinh học
  • Bộ môn Công nghệ Sinh học

Kế hoạch công tác bộ môn

Công tác tháng 3/2022

- Triển khai kiến tập ngoại tỉnh cho lớp 60CNSH (hoạt động thuộc HP Thực tập nghề nghiệp, hoãn lại do tình hình dịch bệnh) (25/2-1/3, CVHT).

- Hoàn thành phân công công tác tốt nghiệp cho lớp 60CNSH (TBM)

- Tổ chức lớp học lí thuyết đề dẫn cho chuyên đề tốt nghiệp 1 (TBM, các GV có liên quan).

- Bắt đầu GD các HP lí thuyết (TKB của trường) và các HP thực hành (TKB do BM lập).

- Tham gia các hoạt động tuyển sinh của Viện (vào ngày 5,6 và 13/3).

- Sinh hoạt học thuật liên bộ môn (chủ đề: hướng nghiệp cho học sinh phổ thông).

Dự kiến công tác tháng 4-5/2022

- Tiếp tục kế hoạch GD các HP theo kế hoạch (các GV).

- Kết thúc HP CĐTN1 (nộp bài lần 1 cho kiểm soát đạo văn 2/5).

- Ra quyết định giao đề tài cho sinh viên làm đồ án ngành CNSH (TBM).

- Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ CNSH (HĐV).

- Tiếp tục hoàn thiện cập nhật CTĐT ThS CNSH (sau cuộc họp góp ý của HĐ liên ngành vào ngày 22/3).

- Chuẩn bị cho buổi quảng bá tuyển sinh tại các trường phổ thông (khi tình hình dịch bệnh cho phép).

- Sinh hoạt học thuật bộ môn (đề tài NCS của thầy Chung).