Thông tin liên hệ

Địa chỉ Văn phòng Bộ môn:

Tầng 2 toà nhà Viện Khai thác, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại liên lạc: 0258.2461301

Email: bmcnsh@ntu.edu.vn

--------------------------------------------------------------------------