• Bộ môn Công nghệ Sinh học
  • Bộ môn Công nghệ Sinh học

Kế hoạch công tác bộ môn

Dự kiến công tác tháng 5/2021

Công tác đào tạo:

- Tiếp tục kế hoạch GD các HP theo kế hoạch (các GV).

- Đánh giá HP CĐTN1 (dự kiến chiều 27/4).

- Ra quyết định giao đề tài cho sinh viên làm đồ án ngành CNSH (tuần đầu tiên của tháng 5).

- Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ CNSH (chiều 28/4).

Công tác ĐBCL:

- Tiếp tục khảo sát ý kiến cập nhật CTĐT ThS CNSH (BCN CTĐT ThS CNSH).

- Cập nhật CTĐT CNSH (BCN CTĐT ĐH).

- Chuẩn bị đánh giá ngoài ngành CNSH (Ban thư kí).

- Đề xuất sửa chữa, mua sắm nhỏ cho Vp BM và PTN chuẩn bị ĐGN.

NCKH và HTĐN:

- Chuẩn bị cho buổi tập huấn với đoàn GV Ninh Thuận (sáng 27/4).

- Hoàn thiện nhân sự và viết thuyết minh dự án nghị định thư (hạn nộp 25/5).

- Tổ chức nghiệm thu đề tài của cô An (trước 30/4).

Thông báo

Các sự kiện