Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và môi trường

CHI BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Chi bộ Viện CNSH&MT tiền thân là liên Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ khoa Công nghệ Chế biến đến năm 2010.  Với sự phát triển đảng viên mới và để phù hợp tình hình thực tế, Đảng uỷ nhà trường đã quyết định thanh lập Chi bộ Viện CNSH&MT tháng 10/2010.

Hiện nay, tổng số đảng viên trong Chi bộ là 11 đảng viên gồm 05 nam và 06 nữ trong đó 01 đảng viên dự bị.

Cơ cấu Chi uỷ chi bộ Viện hiện nay gồm 3 đ/c: Nguyễn Thanh Sơn Bí thư, Ngô Đăng Nghĩa Phó bí thư và Lê Phương Chung Chi uỷ viên.

 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VIỆN CNSH&MT
 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NGÀY SINH

 

KẾT NẠP

 

CHÍNH THỨC

 

1.

 

Ngô Đăng Nghĩa

 

12/01/1960

 

18/10/2008

 

18/10/2009

 

2.

 

Khúc Thị An

 

29/07/1977

 

08/01/2009

 

08/01/2010

 

3.

 

Nguyễn Thị Kim Cúc

 

20/03/1979

 

28/04/2009

 

28/04/2010

 

4.

 

Ngô Thị Hoài Dương

 

02/08/1972

 

04/02/2005

 

04/02/2006

 

5.

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

22/02/1978

 

02/04/2010

 

02/04/2011

 

6.

 

Nguyễn Văn Duy

 

23/01/1981

 

15/04/2011

 

15/04/2011

 

7.

 

Lê Phương Chung

 

20/02/1984

 

22/11/2011

 

22/11/2012

 

8.

 

Lê Nhã Uyên

 

11/11/1977

 

05/03/2012

 

05/03/2013

 

9.

 

Vũ Đặng Hạ Quyên

 

25/06/1983

 

03/07/2006

 

03/07/2007

 

10.

 

Đặng Thúy Bình

 

22/02/1969

 

02/07/2014

 

02/07/2015

 

11.

 

Nguyễn Đắc Kiên

 

06/09/1981

 

12/12/2016

 

Dự bị