Thông báo

Danh sách tin

1. HP CNSH thực vật
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 6, thứ 7 từ 26/3-16/4
Địa điểm: PTN CNSH1
 
2. HP CN protein-enzyme
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 3, thứ 6, thứ 7 từ 23/4-9/5
Địa điểm: PTN CNSH1
 
3. HP CN probiotic
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 3, thứ 6, cả ngày thứ 7 từ 10-22/5
Địa điểm: PTN CNSH1
 
4. HP CNSH động vật
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 3, thứ 6, cả ngày thứ 7 từ 24/5-6/6
Địa điểm: PTN CNSH1
 
5. HP Qtrinh thiết bị CNSH 
Lớp: 61CNSH
Thời gian: Sáng thứ 4 và sáng thứ 5, từ 5/4-26/4
Địa điểm: PTN CNSH1
 
    TC Số nhóm Phòng CNSH 1 Phòng CNSH 2 Phòng KHV Phòng hoá sinh Phòng SHPT Phòng Vi sinh Tầng4 B3 GVHD
        Tầng 1, toà B3 Tầng 1, toà B3 Tầng 3, toà B3 Tầng 3, toà B3 Tầng 2, khu CNC    
60CNSH Sinh lí học thực vật 1 1     1/10-22/10       Khúc Thị An
Cả ngày thứ 5, sáng thứ 7 CN gen 1 1 29/10-14/11           Nguyễn Thị Kim Cúc
  CN VS 1 1 16/11-28/11           Phạm Thị Lan
59CNSH-1 KT trồng nấm 2 1 12/10-15/11 (sáng 246 x 5 tuần)           Khúc Thị An
59CNSH-2, chiều thứ 5, cả ngày thứ 7 Chẩn đoán bệnh pt 1 1         10/12-19/12   Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Anh Thư
  KT xét nghiệm huyết học 1 1       từ tháng 11/2020     Phạm Thị Mai
  TH Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh 2 1 Chiều 3,4,6 17/11-11/12           Văn Hồng Cầm
60CBTS CN lên men TP 1 3 Tất cả các buổi sáng 4-25/11           Lê Phương Chung

 

Viên CNSH&MT trân trọng thông báo

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Công nghệ Sinh học Quí 3/2020

Thời gian: 15h30 ngày 28/9/2020

Địa điểm: phòng Chuyên đề C2

 

STT

Họ và tên HV

Tên đề tài

  1.  

Nguyễn Trang Thuỵ Hợp

(Mã HV: 59CH293)

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm HBV, HCV và HIV ở người hiến máu tỉnh Khánh Hoà năm 2017-2018

 

GVHD: PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa, BSCKI Võ Xuân Thành