Nghiên cứu khoa học

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TÍNH ĐẾN THÁNG 3/2021

Đề tài đang triển khai

 1. Nghiên cứu tương quan giữa thành phần vi khuẩn kỵ khí và hiệu quả lên men methane của bùn hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản (2021-2022). Đề tài Bộ GDĐT, B2021-TSN-03 (Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Hoài Dương).
 2. Nghiên cứu xử lý kỵ khí nước thải thủy sản có hàm lượng ammonia (NH4+) cao bằng hệ vi sinh vật kỵ khí (2021-2022). Đề tài Bộ GDĐT, B2021-TSN-04 (Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Chung).
 3. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh do vi khuẩn Helicobacter pylori (2020-2023). Đề tài nghị định thư với Vương quốc Anh (PI hợp phần tại Việt Nam: PGS. TS. Nguyễn Văn Duy, thư kí ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc, CTV ThS. Phạm Thị Lan, TS. Phạm Thị Minh Hải).
 4. Phân lập và định danh Bdellovibrio và các vi khuẩn săn mồi tương tự (BALOs) tấn công vi khuẩn phát sáng từ các nguồn tôm khác nhau trong hệ thống nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2020-2021). Đề tài cấp trường, TR2020-13-xx (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Anh Thư)
 5. Nghiên cứu nuôi trồng nấm Cordycep militaris trên giá thể bổ sung rong biển (2019-2020). Đề tài cấp trường, TR2019-13-19 (Chủ nhiệm: ThS. Khúc Thị An).
 6. Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (2018-2021). Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa (CTV: TS. Phạm Thị Minh Thu).

Đề tài đã nghiệm thu

 1. Đa dạng thực vật đồi La San, tỉnh Khánh Hoà (2019-2020). Đề tài cấp trường, TR2019-13-18 (Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An).
 2. Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật hỗ trợ xử lý mùi và chất thải ở trại chăn nuôi gia súc (heo thịt) (2019-2020). Đề tài NCKH cấp trường TR2019-13-06 (Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Chung).
 3. Ứng dựng chitosan lên qui trình vi nhân giống lan Mokara. Đề tài NCKH cấp Trường TR2018-13-09 (Chủ trì: TS. Phạm Thị Minh Thu, CTV: ThS. Khúc Thị An).
 4. Đánh giá hiệu quả bảo hộ của vaccine bất hoạt trong việc phòng bệnh mù mắt do liên cầu khuẩn gây ra ở cá bớp (Rachycentron canadum) nuôi tại Khánh Hoà”. Đề tài cấp Trường mã số TR2017-13-03 (CTV: Nguyễn Thị Kim Cúc).
 5. Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đề tài Cấp Bộ mã số B2016-TSN-01 (Chủ trì: ThS. Khúc Thị An; CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Phạm Thị Minh Thu).
 6. Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử. Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước do Quỹ Nafosted tài trợ, mã số 106-YS.04-2014.40 (Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Duy, CTV: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc).
 7. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất thơm, chất màu dạng bột. Đề tài khoa học công nghệ với Pháp mã số B2012-13-14SP (CTV: ThS. Phạm Thị Lan).