Công tác đào tạo

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, trực thuộc Viện Công nghệ sinh học và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ - ĐHNT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Hiện Bộ môn đang đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Đến nay, Bộ môn đã và đang đào tạo được 5 khóa sinh viên từ K50 đến K54, trong đó những sinh viên đầu tiên của ngành (K50) vừa ra trường tháng 8/2012.

            Đối với sinh viên hai khóa K50 và K51, Viện áp dụng Chương trình đào tạo theo niên chế trong khi sinh viên từ khóa K52 trở lại đây được học tập theo Chương trình đào tạo mới theo học chế tín chỉ. Mục tiêu của Chương trình mới nhằm phát huy khả năng, tư duy sáng tạo của sinh viên cũng như trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một kỹ sư môi trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay như các kỹ thuật phân tích, quan trắc, đánh giá tác động môi trường, thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, tư vấn, thực hiện các dịch vụ môi trường và quản lý các dự án về môi trường.

            Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm trách công tác quản lý và kỹ thuật môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, … làm việc tại các viện, trường, trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng dạy cho ngành khoa học môi trường tại các cơ sở đào tạo.